Katechezy dla dzieci

Bardzo wcześnie o. Maria Eugeniusz zdał sobie sprawę, jak ważne jest wprowadzanie dzieci w żywy kontakt z Bogiem. Często powtarzał:

Dzieci są zdolne wejść w bliską relację z Bogiem... Poznanie Go i ukochanie jest podstawowym doświadczeniem, które można im zaproponować.

Prowadzeniem zajęć i opracowaniem materiałów dla dzieci i osób nauczających najpierw zajęła się Noëlle le Duc. Jej pierwsze książki wyszły w latach 70-tych ubiegłego wieku w kolekcji "Życie duchowe dzieci". Służyły pomocą w budzeniu dzieci do życia duchowego i wprowadzaniu ich w kontakt z Bogiem na modlitwie.

« Pójdź za Mną - Viens, suis-moi »

W następnych latach, pracę rozpoczętą przez Noëlle, podjęli następnie Véronique Tellène i ks. Charles Niquex prowadząc zajęcia i przygotowując osoby zajmujące się dziećmi w wieku 4-7 lat. Opracowaniem programu i szkoleniem prowadzących dzieci w wieku 7-11 lat zajęli się Anne Marie le Bourhis i ks. Benoit Caulle.

Po latach pracy powstał program, który zatytułowano "Pójdź za mną". Część dotycząca dzieci w wieku 4-7 lat nosi tytuł "Dzieci, wychwalajcie waszego Boga", natomiast część dla dzieci starszych, 7-11 lat nosi tytuł "Żyjcie, jako dzieci światłości". Program obecnie jest wprowadzany w coraz większej liczbie diecezji we Francji a także za granicą (m.in. na Litwie, w Niemczech,  Szwajcarii i Kanadzie).

logo

Zapraszamy
do skontaktowania się z nami 
e-mail: ndv.polska@gmail.com