Duchowość Instytutu NDV

Naszym mieszkaniem jest pustynia. Milczenie, którego szukamy jest milczeniem żywym, które ma upodobanie w Bogu. (Maria Pila)

Wpatrując się w proroka Eliasza, członkowie Instytutu Notre Dame de Vie starają się trzymać w obecności Bożej. Kochają pustynię i wracają na nią często, żeby znaleźć Boga i pić ze źródła wody żywej oraz żeby być w świecie świadkami Boga.

Instytut zakorzeniony jest w rodzinie Karmelu i karmi się nauczaniem jego mistrzów: św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To od nich uczy się koniecznego ogołocenia, otwarcia na Miłość oraz  modlitwy wewnętrznej (w ciszy), która jest bramą do postępu wewnętrznego.

Liczne homilie, konferencje i rekolekcje wygłoszone przez o. Marię Eugeniusza uczą łączyć życie kontemplacyjne i apostolskie. Cennym uzupełnieniem jego dzieł i konferencji, są teksty Marii Pila (współzałożycielki Instytutu na zdjęciu z prawej) oraz księdza François Retoré (pierwszego Odpowiedzialnego Generalnego Gałęzi Kapłańskiej).

Szczególne miejsce zajmuje w Instytucie św. Emerencjanna, młoda męczenniczka, służąca św. Agnieszki (w Polsce zupełnie nieznana). O. Maria Eugeniusz widział w Niej dar Maryi i wzór dla członków Instytutu.

logo

Zapraszamy
do skontaktowania się z nami 
e-mail: ndv.polska@gmail.com