Notre-Dame de Vie

MATKA BOŻA ŻYCIA

100. rocznica święceń i wstąpienia do karmelu

Bł. o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus OCD

Przypadają 4 i 24 lutego tego roku. W tamtym okresie u przyszłego Błogosławionego zrodziło się pragnienie, które towarzyszyło mu przez całe życie:

Ludzie szukający Boga są wszędzie ...
Ach, gdybym mógł dotrzeć do nich wszystkich i mówić im o nieskończonej Miłości.

 

Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości. Odkupił nas z miłości przeznacza nas do bardzo ścisłego zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie odpowiada Jego najdroższym pragnieniom. Bóg-Miłość potrzebuje się dawać i w tym znajduje swoją radość, radość na miarę daru, jaki czyni.

 

Jakże wielka będzie więc radość Boga, gdy znajdzie duszę, która pozostawi Mu całą wolność i w której będzie mógł zagościć w takim stopniu, jaki odpowiada Jego pragnieniu.

Bł. o. Maria Eugeniusz - dzisiaj

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi
błogosławionego ojca Marię Eugeniusza od Dzieciątka Jezus.
Szedł on przez życie zjednoczony z Chrystusem,

uległy Duchowi Świętemu, którego nazywał swoim „Przyjacielem”.

Żył w pełni łaską Karmelu w kontemplacji, zaangażowaniu misyjnym
i w zawierzeniu Maryi, Matce Bożej Życia.
Daj nam, abyśmy jak on, odkrywali głębię Twojej miłości i trwali w modlitwie,
by stać się świadkami Twego Miłosierdzia. Udziel nam przez jego wstawiennictwo łaski,
o którą Cię prosimy …

Spraw, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich, którzy potrzebują tego na drodze wiary
i jeśli taka jest Twoja wola, pozwól, aby pewnego dnia został kanonizowany,
na chwałę Twego Imienia i dla dobra Twego ludu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bł. o. Maria Eugeniusz - dzisiaj

Można się do niego zwrócić!

Za wstawiennictwem Błogosławionego Marii Eugeniusza możemy polecać Bogu różne trudne sprawy, prosząc Go także o to, by dał nam odkryć osobiście Miłość... 

Teraz odwiedza nas w swoich relikwiach i ciągle pragnie pomagać nam dojść do zjednoczenia z Bogiem. 

logo

Zapraszamy
do skontaktowania się z nami 
e-mail: ndv.polska@gmail.com